open visuals
Overview
II.
Descriere interfata
Download Help in format .pdf
II. 31.

Customizarea grafica a analizelor automate

In “Schema de culori” operatorul va alege cate o culoare distincta pentru fiecare expresie (brand) analizata. Aceste culori se vor regasi in toate graficele din analiza finala.