SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidentialitate si protectia datelor

TreeWorks SRL este operator de date cu caracter personal si respecta toate obligatiile legale care ii revin in legatura cu prelucrarea de date personale. Pentru acest scop, TreeWorks SRL este inregistrata ca operator de date personale avand numarul 16181/2010, scopul tuturor operatiunilor de date personale fiind promovarea de servicii si produse adresate direct membrilor portalului http://www.zelist.ro/ și prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (denumită în cele ce urmează “Legea 677/2001”), în scopul (i) asigurării furnizării serviciilor agreate de către clienți, în baza contractului încheiat cu aceștia, precum și pentru recuperarea creanțelor aferente contractelor încheiate și (ii) în baza acordului dumneavoastră expres, pentru acțiuni de reclamă, marketing și publicitate.

 

Prin transmiterea voluntara a oricaror date personale sau informatii prin intermediul site-ului, utilizatorii isi exprima consimtamantul pentru ca aceste date sa fie colectate, inregistrate, stocate, procesate in bazele de date ale TreeWorks SRL.

 

TreeWorks SRL respecta toate drepturile care sunt prevazute in favoarea persoanelor vizate de prelucrarile de date personale de catre Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: dreptul de acces la date, dreptul de informare, dreptul de interventie si dreptul de opozitie.

TreeWorks SRL isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate pe acest portal, de la utilizatorii sai, pentru imbunatatirea serviciilor pe care le furnizeaza, pe toata durata existentei platformei Zelist.

Treeworks SRL se obliga, pe toata perioada functionarii platformei, sa dea curs oricarei solicitari a persoanelor vizate in vederea rectificarii sau stergerii datelor cu caracter personal sau restrictionarii prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor. De asemenea, orice persoana vizata poate face o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucarii datelor cu caracter personal, la adresa http://www.dataprotection.ro.

TreeWorks SRL isi asigura utilizatorii ca nu va oferi, vinde sau face publice datele lor personale (nume, adresa, varsta, gen etc.) catre terti, decat in cazul in care acest lucru se face cu consimtamantul utilizatorului sau este solicitat de catre persoane indreptatite, in baza legilor in vigoare.

TreeWorks SRL isi rezerva dreptul de a face publice date statistice, deduse din analiza informatiilor confidentiale, pentru a arata profilul utilizatorilor sai si isi rezerva dreptul de a oferi utilizatorilor serviciile si produsele unor furnizori terti, bazandu-se pe datele mentionate in inregistrari; asemenea oferte pot fi facute de catre proprietar sau de catre administrator cu respectarea legislatiei in vigoare.

Treeworks SRL se obliga sa furnizeaze, la cererea persoanei vizate, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, Treeworks poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

 

Astfel, iată ce se întâmplă cu datele tale personale:

• datele cu caracter personal folosite în derularea contractului tău de servicii, (cum ar fi, dar fara a se limita la: date client - nume, prenume, adresă, telefon, sex, email; interacțiunea/solicitările și comunicările cu furnizorul de servicii) vor fi transmise catre Germania pe servere situate in Bavaria, stat ce asigura un nivel adecvat de protectie al acestora.

• în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, menționăm că poți beneficia de următoarele drepturi aferente prelucrării datelor cu caracter personal: (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul de intervenție asupra datelor, (iv) dreptul de opoziție, (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și (vi) dreptul de a te adresa justiției.

• în cazul în care dorești să îți exerciți aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, poți înainta o cerere scrisă, datată și semnată către: office@tree.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Treeworks SRL, București, Intrarea Fabulistului nr. 6, sector 1.

• cu privire la dreptul de opoziție menționăm că acesta poate fi exercitat în orice moment, din cauza unor motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulară, exceptând cazul în care există dispoziții legale care prevăd contrariul. De asemenea, precizăm că ai dreptul de a te opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele tale cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing.

 

Treeworks se obliga sa raspunda in mod prompt oricarei cereri legate de drepturile persoanei legate de protectia datelor sale personale, atat prin intermediul email-ului (office@tree.ro) cat si telefonic +40(21)324.14.04 sau fax +40(21)210.87.99. Orice cerere va fi tratata cu prioritate maxima si onorata in cel mult 48 de ore in zilele lucratoare.

Securitatea datelor cu caracter personal

• » Treeworks certifica faptul ca indeplineste cerintele de securitate a datelor cu caracter personal;

• » Treeworks utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;

• » Regulamentul intern de organizare si funcţionare al Treeworks contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei;

• » Personalul Treeworks este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;

• » Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user si parola, iar accesarea acestora se poate face doar din sediul sau punctul de lucru al firmei;

• » Serverele pe care sunt stocate bazele de date cu caracter personal sunt actualizate din punct de vedere al aplicatiilor software (sistem de operare si aplicatii)

• » Serverele utilizate sunt securizate prin aplicatii de firewall si sunt monitorizate in mod continuu de personal calificat (administrator de system)

• » Exista un log al acceselor pe aceste servere pentru a determina in mod clar cine si cand a accesat aceste servere

• » Aplicatiile de gestionare a bazelor de date sunt instalate pe servere speciale care nu pot fi accesibile prin intermediul Internetului.

• » In aplicatiile online ale Treeworks nu exista posibilitatea descarcarii sau a printarii de date personale.

• » Atat pe statiile de lucru, cat si pe servere sunt instalate programe antivirus si antispyware actualizate cel putin o data pe zi.

• » Serverele pe care se stocheaza bazele de date cu caracter personal sunt gazduite in conditii de securitate intr-un datacenter ce permite doar accesul personalului certificat si autorizat.

• » Treeworks efectueaza trimestrial o analiza a codului sursa al portalului http://www.zelist.ro/ pentru a determina daca exista potentiale brese de securitate.

• » Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;