SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidentialitate si protectia datelor

TreeWorks SRL este operator de date cu caracter personal si respecta toate obligatiile legale care ii revin in legatura cu prelucrarea de date personale. Pentru acest scop, TreeWorks SRL este inregistrata ca operator de date personale avand numarul 16181/2010, scopul tuturor operatiunilor de date personale fiind promovarea de servicii si produse adresate direct membrilor portalului http://www.zelist.ro/. 

Prin transmiterea voluntara a oricaror date personale sau informatii prin intermediul site-ului, utilizatorii isi exprima consimtamantul pentru ca aceste date sa fie colectate, inregistrate, stocate, procesate in bazele de date ale TreeWorks SRL. 

TreeWorks SRL respecta toate drepturile care sunt prevazute in favoarea persoanelor vizate de prelucrarile de date personale de catre Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: dreptul de acces la date, dreptul de informare, dreptul de interventie si dreptul de opozitie.

TreeWorks SRL isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate pe acest portal de la utilizatorii sai pentru imbunatatirea serviciilor pe care le furnizeaza. TreeWorks SRL isi asigura utilizatorii ca nu va oferi, vinde sau face publice datele lor personale (nume, adrese, numere de telefon etc) catre terti, decat in cazul in care acest lucru se face cu consimtamantul utilizatorului sau este solicitat de catre persoane indreptatite, in baza legilor in vigoare. De asemenea, TreeWorks SRL isi rezerva dreptul de a face publice date statistice deduse din analiza informatiilor confidentiale, pentru a arata profilul utilizatorilor sai si isi rezerva dreptul de a oferi utilizatorilor serviciile si produsele unor furnizori terti, bazandu-se pe datele mentionate in inregistrari; asemenea oferte pot fi facute de catre proprietar sau de catre administrator cu respectarea legislatiei in vigoare.
 

Treeworks se obliga sa raspunda in mod prompt oricarei cereri legate de drepturile persoanei legate de protectia datelor sale personale, atat prin intermediul email-ului (office@tree.ro) cat si telefonic +40(21)324.14.04 sau fax +40(21)210.87.99. Orice cerere va fi tratata cu prioritate maxima si onorata in cel mult 24 de ore in zilelele lucratoare.

Securitatea datelor cu caracter personal

• » Treeworks certifica faptul ca indeplinește cerintele de securitate a datelor cu caracter personal;

• » Treeworks utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;

• » Regulamentul intern de organizare si funcţionare al Treeworks contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei;

• » Personalul Treeworks este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;

• » Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user si parola, iar accesarea acestora se poate face doar din sediul sau punctul de lucru al firmei;

• » Serverele pe care sunt stocate bazele de date cu caracter personal sunt actualizate din punct de vedere al aplicatiilor software (sistem de operare si aplicatii)

• » Serverele utilizate sunt securizate prin aplicatii de firewall si sunt monitorizate in mod continuu de personal calificat (administrator de system)

• » Exista un log al acceselor pe aceste servere pentru a determina in mod clar cine si cand a accesat aceste servere

• » Aplicatiile de gestionare a bazelor de date sunt instalate pe servere speciale care nu pot fi accesibile prin intermediul Internetului.

• » In aplicatiile online ale Treeworks nu exista posibilitatea descarcarii sau a printarii de date personale.

• » Atat pe statiile de lucru, cat si pe servere sunt instalate programe antivirus si antispyware actualizate cel putin o data pe zi.

• » Serverele pe care se stocheaza bazele de date cu caracter personal sunt gazduite in conditii de securitate intr-un datacenter ce permite doar accesul personalului certificat si autorizat.

• » Treeworks efectueaza trimestrial o analiza a codului sursa al portalului http://www.zelist.ro/ pentru a determina daca exista potentiale brese de securitate.

• » Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;